Privacyverklaring SILVIA WIGGERS COACHING EN TRAINING

SILVIA WIGGERS COACHING EN TRAINING vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website en onze diensten. Met deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22-02-2021

Als u gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactgegevens

SILVIA WIGGERS COACHING EN TRAINING is gevestigd aan de Bellinckhof 10, 8103 HW Raalte en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76746712. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact met ons opnemen via info@silviawiggers.nl.

Dienstverlening

Persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Wij zullen alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als wij dat verplicht zijn bij uw persoonsgegevens.

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst (overeenkomst)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (overeenkomst)
 • Het informeren over nieuwe diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de belastingen (wettelijke plicht)

Gerechtvaardigd belang

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen wij u benaderen voor nieuwe diensten of producten, indien dat past bij de aard van de afgenomen dienstverlening. Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wellicht dat onze nieuwe dienstverlening beter bij u past dan wat u reeds van ons afneemt. Om die reden informeren wij u over nieuwe diensten en producten. Indien u liever niet wil dat wij u hierover informeren, kunt u dat bij ons aangeven door te mailen naar info@silviawiggers.nl.

Bewaartermijn

Indien sprake is van dienstverlening bewaren wij uw gegevens voor de duur van de dienstverleningsovereenkomst en gedurende vijf jaar daarna. Gegevens die wij nodig hebben

Website

Persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, dan verwerken we in principe alleen persoonsgegevens van u als u uw gegevens zelf actief achterlaat op onze website, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier.

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang)

Gerechtvaardigd belang

Indien u ons benadert via een formulier op onze de website, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig om te kunnen reageren. Wij zullen uw gegevens gebruiken op een wijze die passend is bij het ingevulde formulier.

Bewaartermijn

Indien u contact heeft opgenomen via onze website bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gezien het door u ingevulde formulier.

Het versturen van een nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming)

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, dan kunt u deze altijd intrekken door te mailen naar info@silviawiggers.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk afhandelen.

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw gegevens, het recht op aanpassing indien uw gegevens onjuist zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via info@silviawiggers.nl. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met al onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Indien wij gegevens delen met een andere partij dan een verwerker, sluiten wij waar nodig een overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij uw gegevens delen met de volgende partijen: BWA (onze boekhouder), SnelStart (boekhouding), MailBlue (e-mailmarketingprogramma), Poppyz (online academie) en Microsoft (onze online werkomgeving, inclusief e-mail).

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die uw gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wanneer wij uw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons vereist. In dat geval werken we samen met partijen in door de Europese Commissie erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan voldoet, dan zullen we de standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).

Cookies

Wij plaatsen  cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze dienstverlening gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze dienstverlening op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waar mogelijk proberen wij alleen gebruik te maken van functionele cookies of de door de AP toegestane wijze van het plaatsen van analytische cookies. Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt echter ook soms het plaatsen van cookies en het delen van data met zich mee zonder dat wij daar een keuzemogelijkheid hebben. Wij zullen altijd de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk is. 

Er kunnen gegevens gedeeld worden met YouTube op het moment dat je een YouTube-video bekijkt op onze website.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor;
 • Gebruik van een beveiligde omgeving bij Microsoft;
 • Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van de gegevens;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen.

 

 

×